Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Pen Schrijfbureau, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar Fatimah Ali.

Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens en creaties die zij opsturen.

Het gebruik van de informatie op deze websites en bijbehorende social media is alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar van Pen Schrijfbureau. U mag de informatie op deze websites en bijbehorende social media alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder schriftelijke toestemming van Pen Schrijfbureau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites en social media her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van Pen Schrijfbureau.

© 2019-2020 Pen Schrijfbureau – KvK 75717131
Logo en beeldmerk door Upside Down Illustrations
Foto’s en teksten door Fatimah Ali

Instagram
Facebook
LinkedIn
Goodsreads
Pinterest
TikTok
error: Content is protected !!